GIẢNG VIÊN NOZOMI

TETSUYA MORI

Cử Nhân Trường Đại Học Fukuoka
Chuyên ngành: Kinh tế
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm
Từ ngữ yêu thích: "Tri thức là sức mạnh "
Quan niệm trong giảng dạy: Nói chuyện vui vẻ và tích cực là chìa khóa của sự cải thiện.

TAKAYUKI WATANABE

Cử Nhân Trường Đại Học Kitakyushu
Chuyên ngành: Nghiên cứu hệ thống xã hội Đông Á
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Câu thành ngữ "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước".

AKIKO KAWAHARA

Cử Nhân Trường Cao Đẳng Nữ giới Showa
Chuyên ngành: Đào tạo tiếng Nhật
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 23 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Cùng xây dựng mối quan hệ tin cậy!

TRƯƠNG VĂN HUYỆN

Cử Nhân Trường Đại Học Kinh Tế Nhật Bản
Chuyên ngành: Kinh tế
Năng lực ngoại ngữ: N1 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Giáo dục phải chuẩn xác và văn minh.

LÊ NGỌC HÂN

Kỹ Sư Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM.
Chuyên ngành: Thực phẩm
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Lý thuyết đi đôi với thực hành.

NG. T. K. NHUNG

Cử Nhân Đông Phương học Trường Đại Học KHXH & NV TP.HCM
Chuyên ngành: Nhật Bản
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Nghiêm túc, chính xác.

HOÀNG T. H. PHƯỚC

Cử Nhân Đại Học Văn Hiến TP.HCM
Chuyên ngành: Du lịch
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm
Quan niệm trong giảng dạy: đặt mình vào tâm thế của người học để cùng thấu hiểu cùng học tập cùng tiến bộ.

NGÔ THANH THÚY

Cử Nhân Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
Chuyên ngành: Thực phẩm
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Cử nhân Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM

NGUYỄN THỊ THÙY

Cử Nhân Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM
Chuyên ngành: Nhật Bản
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Tìm hiểu và phát huy tối đa điểm mạnh, áp dụng phương pháp dạy “bổ khuyết” để cân bằng kiến thức cho học viên.

NGUYỄN THỊ LIỀN

Kỹ Sư Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Chuyên ngành: quản lý chất lượng thực phẩm
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Tạo bầu không khí học tập thoải mái tự nhiên, chơi như học học như chơi giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn và nhớ lâu hơn.

HỒ THỊ BẢO NGỌC

Cử Nhân Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
Chuyên ngành: tiếng Nhật
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Cử nhân Trường đại học Sư phạm TP.HCM

TETSUYA MORI

Cử Nhân Trường Đại Học Fukuoka
Chuyên ngành: Kinh tế
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm
Từ ngữ yêu thích: "Tri thức là sức mạnh "
Quan niệm trong giảng dạy: Nói chuyện vui vẻ và tích cực là chìa khóa của sự cải thiện.

TAKAYUKI WATANABE

Cử Nhân Trường Đại Học Kitakyushu
Chuyên ngành: Nghiên cứu hệ thống xã hội Đông Á
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Câu thành ngữ "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước".

AKIKO KAWAHARA

Cử Nhân Trường Cao Đẳng Nữ giới Showa
Chuyên ngành: Đào tạo tiếng Nhật
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 23 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Cùng xây dựng mối quan hệ tin cậy!

TRƯƠNG VĂN HUYỆN

Cử Nhân Trường Đại Học Kinh Tế Nhật Bản
Chuyên ngành: Kinh tế
Năng lực ngoại ngữ: N1 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Giáo dục phải chuẩn xác và văn minh.

NGÔ THANH THÚY

Cử Nhân Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
Chuyên ngành: Thực phẩm
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Cử nhân Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM

LÊ NGỌC HÂN

Kỹ Sư Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM.
Chuyên ngành: Thực phẩm
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Lý thuyết đi đôi với thực hành.

NG. T. K. NHUNG

Cử Nhân Đông Phương học Trường Đại Học KHXH & NV TP.HCM
Chuyên ngành: Nhật Bản
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Nghiêm túc, chính xác.

HOÀNG T. H. PHƯỚC

Cử Nhân Đại Học Văn Hiến TP.HCM
Chuyên ngành: Du lịch
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm
Quan niệm trong giảng dạy: đặt mình vào tâm thế của người học để cùng thấu hiểu cùng học tập cùng tiến bộ.

NGUYỄN THỊ THÙY

Cử Nhân Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM
Chuyên ngành: Nhật Bản
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Tìm hiểu và phát huy tối đa điểm mạnh, áp dụng phương pháp dạy “bổ khuyết” để cân bằng kiến thức cho học viên.

NGUYỄN THỊ LIỀN

Kỹ Sư Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Chuyên ngành: quản lý chất lượng thực phẩm
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Tạo bầu không khí học tập thoải mái tự nhiên, chơi như học học như chơi giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn và nhớ lâu hơn.

HỒ THỊ BẢO NGỌC

Cử Nhân Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
Chuyên ngành: tiếng Nhật
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Cử nhân Trường đại học Sư phạm TP.HCM

GIÁO VIÊN NOZOMI

TETSUYA MORI

Cử Nhân Trường Đại Học Fukuoka
Chuyên ngành: Kinh tế
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm
Từ ngữ yêu thích: "Tri thức là sức mạnh "
Quan niệm trong giảng dạy: Nói chuyện vui vẻ và tích cực là chìa khóa của sự cải thiện.

TAKAYUKI WATANABE

Cử Nhân Trường Đại Học Kitakyushu
Chuyên ngành: Nghiên cứu hệ thống xã hội Đông Á
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Câu thành ngữ "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước".

AKIKO KAWAHARA

Cử Nhân Trường Cao Đẳng Nữ giới Showa
Chuyên ngành: Đào tạo tiếng Nhật
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 23 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Cùng xây dựng mối quan hệ tin cậy!

TRƯƠNG VĂN HUYỆN

Cử Nhân Trường Đại Học Kinh Tế Nhật Bản
Chuyên ngành: Kinh tế
Năng lực ngoại ngữ: N1 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Giáo dục phải chuẩn xác và văn minh.

LÊ NGỌC HÂN

Kỹ Sư Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM.
Chuyên ngành: Thực phẩm
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Lý thuyết đi đôi với thực hành.

NG. T. K. NHUNG

Cử Nhân Đông Phương học Trường Đại Học KHXH & NV TP.HCM
Chuyên ngành: Nhật Bản
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Nghiêm túc, chính xác.

HOÀNG T. H. PHƯỚC

Cử Nhân Đại Học Văn Hiến TP.HCM
Chuyên ngành: Du lịch
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm
Quan niệm trong giảng dạy: đặt mình vào tâm thế của người học để cùng thấu hiểu cùng học tập cùng tiến bộ.

NGÔ THANH THÚY

Cử Nhân Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
Chuyên ngành: Thực phẩm
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Cử nhân Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM

NGUYỄN THỊ THÙY

Cử Nhân Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM
Chuyên ngành: Nhật Bản
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Tìm hiểu và phát huy tối đa điểm mạnh, áp dụng phương pháp dạy “bổ khuyết” để cân bằng kiến thức cho học viên.

NGUYỄN THỊ LIỀN

Kỹ Sư Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Chuyên ngành: quản lý chất lượng thực phẩm
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Tạo bầu không khí học tập thoải mái tự nhiên, chơi như học học như chơi giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn và nhớ lâu hơn.

HỒ THỊ BẢO NGỌC

Cử Nhân Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
Chuyên ngành: tiếng Nhật
Năng lực ngoại ngữ: N2 JLPT
Nghiệp vụ sư phạm:
Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm
Quan niệm trong giảng dạy: Cử nhân Trường đại học Sư phạm TP.HCM