KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI
TẠI NOZOMI ACADEMY VIET NAM

– Trong khóa học này, học viên sẽ học các kỹ năng nghi thức kinh doanh cần thiết để làm việc cho các công ty Nhật Bản. Khóa học này dành cho những người sử dụng tiếng Nhật trong hoặc ngoài công ty, từ quản lý công ty đến nhân viên văn phòng. Trình độ được chia thành 3 cấp độ (tương đương N3 đến N1).

– Học viên có thể chọn thời gian học mong muốn, có 3 khóa học:
  Khóa cấp tốc
  Khóa tập trung
  Khóa phổ thông

– Ðội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tế phong phú, tự tin giảng dạy ở từng cấp học. Theo học khóa học này học viên sẽ có được sự tự tin, hoàn thành công việc một cách suôn sẻ để đóng góp cho công ty, tận hưởng niềm vui trong công việc và cùng với công ty phát triển.

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI
TẠI NOZOMI ACADEMY VIET NAM

– Trong khóa học này, học viên sẽ học các kỹ năng nghi thức kinh doanh cần thiết để làm việc cho các công ty Nhật Bản. Khóa học này dành cho những người sử dụng tiếng Nhật trong hoặc ngoài công ty, từ quản lý công ty đến nhân viên văn phòng. Trình độ được chia thành 3 cấp độ (tương đương N3 đến N1).

– Học viên có thể chọn thời gian học mong muốn, có 3 khóa học:
  Khóa cấp tốc
  Khóa tập trung
  Khóa phổ thông

– Ðội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tế phong phú, tự tin giảng dạy ở từng cấp học. Theo học khóa học này học viên sẽ có được sự tự tin, hoàn thành công việc một cách suôn sẻ để đóng góp cho công ty, tận hưởng niềm vui trong công việc và cùng với công ty phát triển.

 

ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ TẶNG