KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT N5-N1

Đây là khóa học dành cho tất cả các học viên có nguyện vọng học tiếng Nhật, chú trọng đào tạo tất cả các kỹ năng nghe- nói- đọc- viết”

Có 5 cấp độ từ sơ cấp đến cao cấp.

  • Sơ cấp 1: tương đương N5.
  • Sơ cấp 2: tương đương N4.
  • Trung cấp: tương đương N3.
  • Trung–cao cấp: tương đương N2.
  • Cao cấp: tương đương N1.

Trong mổi cấp độ cũng sẽ chia ra thành nhiều khóa học khác nhau như khóa học cấp tốc, khóa học tập trung và khóa học phổ thông. Cuối mổi cấp độ sẽ có kỳ thi đánh giá năng lực của học viên, nếu đạt trung tâm nhật ngữ Nozomi sẽ cấp “giấy chứng nhận hoàn thành cấp học cho học viên”.

DSC09489
Không khi tại lớp học
z2979909512019_7b8022daebfecd54d2f010dda69dc316
Sinh viên hoàn thành chứng chỉ JLPT

Học viên có thể đăng ký các khóa học tương ứng với năng lực hiện tại của mình, bằng cách tiến hành các bài kiểm tra năng lực tiếng nhật tại Trung tâm Nhật Ngữ Nozomi trước khi nhập học hoặc xuất trình Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do trung tâm nhật ngữ Nozomi, hoặc các trung tâm nhật ngữ khác phát hành trước đó (trong hạn sử dụng).

Tại mổi khóa học của từng cấp độ Trung tâm sẽ xây dựng kế hoạch giảng dạy, lựa chọn giáo trình, biên soạn nội dung giảng dạy, giáo viên giảng dạy phù hợp nhất đến từng đối tượng học viên.

※ Trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học viên yên tâm học tập và đạt được kết quả như mong muốn.

 

DANH SÁCH KHÓA HỌC

Khóa N5 - Sơ cấp I


・Đọc, viết Hiragana và Katakana
・Đọc, viết và trình tự cách viết 150 chữ Hán cơ bản
・Khoảng 900 từ vựng (tiếng Nhật cơ bản)
・80 mẫu câu (ngữ pháp cơ bản)
・Chào hỏi trong giao tiếp hằng ngày, giao tiếp cơ bản
・Hội thoại hằng ngày với 200 chữ (hiểu nội dung bài học về đề tài quen thuộc)
・Luyện viết văn (viết về bản thân trong khoảng 300 chữ)

Khóa N4 - Sơ cấp II


・Đọc, viết và trình tự cách viết 300 chữ Hán cơ bản.
・Đọc, viết 100 chữ Hán trình độ trung cấp
・Ôn tập Từ vựng, ngữ pháp cấp độ N5 (20 giờ).
・1200 từ vựng (tiếng Nhật cơ bản)
・100 mẫu câu (ngữ pháp cơ bản).
・Giao tiếp với những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.
・ Hiểu nội dung bài học về những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày với 200 chữ.
・Học các kỹ năng tìm kiếm thông tin từ những câu hướng dẫn và thông báo khoảng 400 chữ.
・Luyện viết văn (viết về bản thân và các chủ đề quen thuộc trong khoảng 400 chữ).

Khóa N3 - trung cấp


・Cách đọc của trung cấp Hán tự sơ cấp đã học.
・Đọc, viết và trình tự cách viết của 500 chữ Hán trình độ trung cấp.
・2400 từ vựng (tiếng Nhật được sử dụng trong các tình huống hằng ngày).
・200 mẫu câu (tiếng Nhật được sử dụng trong các tình huống hằng ngày).
・Hoàn thành nhiệm vụ trong các tình huống  giao tiếp hằng ngày.
・Lĩnh hội khả năng ứng dụng thực tiễn và nâng cao năng lực tiếng Nhật.
・Đọc câu văn 250 chữ,  thảo luận về đề tài, viết văn thảo luận trong lớp.
・Hiểu khái quát  bằng cách đọc các bài luận, diễn giải, câu chú thích khoảng 250~500 chữ.

Khóa N2 - Trung cao cấp


・Đọc, viết 100 chữ Hán trình độ trung cấp.
・Cách đọc cao cấp hán tự  trung cấp đã học.
・Đọc, viết và trình tự cách viết của 400 Hán tự trình độ cao cấp.
・2500 từ vựng (Học tiếng Nhật trong các tình huống hằng ngày, báo chí, tin tức và tiếng Nhật học thuật).
・230 mẫu câu (Học ngữ pháp được sử dụng trong các tình huống hằng ngày, báo chí, tin tức, tình huống học thuật).
・Đọc câu văn khoảng 600~700 chữ, thảo luận về các đề tài, viết luận văn.
・Đọc các bình luận, đọc hiểu các chủ trương, ý chính.
・Tìm các thông tin từ quảng cáo, tờ rơi vv.
・Luyện thi cho các du học sinh (tiếng Nhật).

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT N5-N2

Đây là khóa học dành cho tất cả các học viên có nguyện vọng học tiếng Nhật, chú trọng đào tạo tất cả các kỹ năng nghe- nói- đọc- viết”

Có 5 cấp độ từ sơ cấp đến cao cấp.

  • Sơ cấp 1: tương đương N5.
  • Sơ cấp 2: tương đương N4.
  • Trung cấp: tương đương N3.
  • Trung–cao cấp: tương đương N2.
  • Cao cấp: tương đương N1.

Trong mổi cấp độ cũng sẽ chia ra thành nhiều khóa học khác nhau như khóa học cấp tốc, khóa học tập trung và khóa học phổ thông. Cuối mổi cấp độ sẽ có kỳ thi đánh giá năng lực của học viên, nếu đạt trung tâm nhật ngữ Nozomi sẽ cấp “giấy chứng nhận hoàn thành cấp học cho học viên”.

Học viên có thể đăng ký các khóa học tương ứng với năng lực hiện tại của mình, bằng cách tiến hành các bài kiểm tra năng lực tiếng nhật tại Trung tâm Nhật Ngữ Nozomi trước khi nhập học hoặc xuất trình Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do trung tâm nhật ngữ Nozomi, hoặc các trung tâm nhật ngữ khác phát hành trước đó (trong hạn sử dụng).

Tại mổi khóa học của từng cấp độ Trung tâm sẽ xây dựng kế hoạch giảng dạy, lựa chọn giáo trình, biên soạn nội dung giảng dạy, giáo viên giảng dạy phù hợp nhất đến từng đối tượng học viên.

※ Trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học viên yên tâm học tập và đạt được kết quả như mong muốn.

 

DANH SÁCH KHÓA HỌC

Khóa N5 - Sơ cấp I


・Đọc, viết Hiragana và Katakana
・Đọc, viết và trình tự cách viết 150 chữ Hán cơ bản
・Khoảng 900 từ vựng (tiếng Nhật cơ bản)
・80 mẫu câu (ngữ pháp cơ bản)
・Chào hỏi trong giao tiếp hằng ngày, giao tiếp cơ bản
・Hội thoại hằng ngày với 200 chữ (hiểu nội dung bài học về đề tài quen thuộc)
・Luyện viết văn (viết về bản thân trong khoảng 300 chữ)

Khóa N4 - Sơ cấp II


・Đọc, viết và trình tự cách viết 300 chữ Hán cơ bản.
・Đọc, viết 100 chữ Hán trình độ trung cấp
・Ôn tập Từ vựng, ngữ pháp cấp độ N5 (20 giờ).
・1200 từ vựng (tiếng Nhật cơ bản)
・100 mẫu câu (ngữ pháp cơ bản).
・Giao tiếp với những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.
・ Hiểu nội dung bài học về những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày với 200 chữ.
・Học các kỹ năng tìm kiếm thông tin từ những câu hướng dẫn và thông báo khoảng 400 chữ.
・Luyện viết văn (viết về bản thân và các chủ đề quen thuộc trong khoảng 400 chữ).

Khóa N3 - trung cấp


・Cách đọc của trung cấp Hán tự sơ cấp đã học.
・Đọc, viết và trình tự cách viết của 500 chữ Hán trình độ trung cấp.
・2400 từ vựng (tiếng Nhật được sử dụng trong các tình huống hằng ngày).
・200 mẫu câu (tiếng Nhật được sử dụng trong các tình huống hằng ngày).
・Hoàn thành nhiệm vụ trong các tình huống  giao tiếp hằng ngày.
・Lĩnh hội khả năng ứng dụng thực tiễn và nâng cao năng lực tiếng Nhật.
・Đọc câu văn 250 chữ,  thảo luận về đề tài, viết văn thảo luận trong lớp.
・Hiểu khái quát  bằng cách đọc các bài luận, diễn giải, câu chú thích khoảng 250~500 chữ.

Khóa N2 - Trung cao cấp


・Đọc, viết 100 chữ Hán trình độ trung cấp.
・Cách đọc cao cấp hán tự  trung cấp đã học.
・Đọc, viết và trình tự cách viết của 400 Hán tự trình độ cao cấp.
・2500 từ vựng (Học tiếng Nhật trong các tình huống hằng ngày, báo chí, tin tức và tiếng Nhật học thuật).
・230 mẫu câu (Học ngữ pháp được sử dụng trong các tình huống hằng ngày, báo chí, tin tức, tình huống học thuật).
・Đọc câu văn khoảng 600~700 chữ, thảo luận về các đề tài, viết luận văn.
・Đọc các bình luận, đọc hiểu các chủ trương, ý chính.
・Tìm các thông tin từ quảng cáo, tờ rơi vv.
・Luyện thi cho các du học sinh (tiếng Nhật).

ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ TẶNG