Trung tâm chúng tôi sẽ phái cử giáo viên của Trung tâm đến tận công ty, tổ chức, trường học,…để tiến hành đào tạo theo yêu cầu của quý khách hàng. Trung tâm nhật ngữ Nozomi sẽ đề xuất chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy tương ứng với ngân sách, thời gian, cấp độ,…Hoặc sẽ tiến hành đào tạo theo chương trình hoặc sách giáo khoa mà quý khách hàng biên soạn sẳn.

  Đối với Quý công ty, tổ chức đang có nhu cầu muốn đào tạo tiếng nhật định kỳ cho số lượng lớn nhân viên đang làm việc tại công ty hay đào tạo ngắn hạn cho nhân viên mới hoặc Quý trường học muốn tổ chức giảng dạy cho học sinh của mình thì việc lựa chọn giáo viên phái cữ của trung tâm chúng tôi là vô cùng hợp lý.

Trung tâm nhật ngữ Nozomi chúng tôi có thể linh hoạt trong việc lựa chọn và phái cữ những giáo viên phù hợp nhất, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, thời gian đào tạo để đảm bảo tiến độ dề  ra và cho kết quả tốt nhất theo yêu cầu quý khác hàng.

 

    Trung tâm chúng tôi sẽ phái cử giáo viên của Trung tâm đến tận công ty, tổ chức, trường học,…để tiến hành đào tạo theo yêu cầu của quý khách hàng. Trung tâm nhật ngữ Nozomi sẽ đề xuất chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy tương ứng với ngân sách, thời gian, cấp độ,…Hoặc sẽ tiến hành đào tạo theo chương trình hoặc sách giáo khoa mà quý khách hàng biên soạn sẳn.

  Đối với Quý công ty, tổ chức đang có nhu cầu muốn đào tạo tiếng nhật định kỳ cho số lượng lớn nhân viên đang làm việc tại công ty hay đào tạo ngắn hạn cho nhân viên mới hoặc Quý trường học muốn tổ chức giảng dạy cho học sinh của mình thì việc lựa chọn giáo viên phái cữ của trung tâm chúng tôi là vô cùng hợp lý.

Trung tâm nhật ngữ Nozomi chúng tôi có thể linh hoạt trong việc lựa chọn và phái cữ những giáo viên phù hợp nhất, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, thời gian đào tạo để đảm bảo tiến độ dề  ra và cho kết quả tốt nhất theo yêu cầu quý khác hàng.

 

ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ TẶNG