GIỚI THIỆU
TẬP ĐOÀN G.A. CONSULTANTS

     Từ năm 1996, tập đoàn G.A. Consultants đã mở rộng vào Việt Nam, và đang cung cấp nguồn nhân lực tối ưu bằng cách vận dụng thành tích thực tế từ việc phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

     Kể từ khi thành lập cho đến nay, theo như hợp đồng chính thức với những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi đã mời những sinh viên xuất sắc được tuyển chọn sang Nhật Bản thông qua chương trình đào tạo tiếng Nhật, bồi dưỡng nhân tài.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có nhiều thành tích thực tế trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng vào thị trường Việt Nam.

Hiện tại, chúng tôi đang định nghĩa “Thương mại hóa cơ hội kinh doanh giữa Nhật Bản và các nước ASEAN” như lĩnh vực kinh doanh và mong muốn thực hiện triết lý doanh nghiệp thông qua việc “mời gọi những nhân tài trên nhiều quốc gia đến Nhật Bản (dù chỉ một người) và hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng vào thị trường nước ngoài (dù chỉ một doanh nghiệp)”.

     Từ năm 1996, tập đoàn G.A. Consultants đã mở rộng vào Việt Nam, và đang cung cấp nguồn nhân lực tối ưu bằng cách vận dụng thành tích thực tế từ việc phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

     Kể từ khi thành lập cho đến nay, theo như hợp đồng chính thức với những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi đã mời những sinh viên xuất sắc được tuyển chọn sang Nhật Bản thông qua chương trình đào tạo tiếng Nhật, bồi dưỡng nhân tài.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có nhiều thành tích thực tế trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng vào thị trường Việt Nam.

Hiện tại, chúng tôi đang định nghĩa “Thương mại hóa cơ hội kinh doanh giữa Nhật Bản và các nước ASEAN” như lĩnh vực kinh doanh và mong muốn thực hiện triết lý doanh nghiệp thông qua việc “mời gọi những nhân tài trên nhiều quốc gia đến Nhật Bản (dù chỉ một người) và hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng vào thị trường nước ngoài (dù chỉ một doanh nghiệp)”.