Đức-Việt

Học viên Đức Việt
Du học sinh

Về giờ học của giáo viên có sự phân bố rõ ràng. Phần từ vựng, kanji sử dụng flashcard, phần ngữ pháp được ghi chú bằng giấy note, phần kaiwa cần mở rộng thời gian hoạt động. Giáo viên sẵn sàng giải đáp, giúp đỡ khi học viên gặp khó khăn, vấn đề trong học tập, sinh hoạt. Ngoài ra, hàng tháng giáo viên còn tổ chức hoạt động tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản.