HOC-VIEN-TUNG

Học viên Tùng
NV cty Nhật tại Việt Nam

Trong giờ học, luôn học một cách nghiêm túc. Những vấn đề đưa ra luôn được Thầy Hiệu Trưởng giải đáp một cách chi tiết và dễ hiểu. Bên cạnh đó còn có những giờ học văn hóa, ẩm thực,…, rất bổ ích.