hoc-vien-Vy

Học viên Vỹ
Kỹ sư

Thầy Hiệu Trưởng rất tận tình chỉ dạy chúng em thông qua những giờ giảng dạy của Thầy mà chúng em vừa được nâng cao trình độ tiếng Nhật cũng như tiếp cận được rất nhiều văn hóa Nhật… ngoài rất Thầy đã tổ chức rất nhiều các hoạt động giao lưu sinh hoạt giúp chúng em tăng được sự gắn kết cũng như hiểu biết thêm về kỹ năng teamwork rất hữu ích cho chúng em sau này、 xin chân thành gửi lời cám ơn đến Thầy đã chiếu cố chúng em trong suốt 1 năm vừa qua.